Mesajul doamnei presedinte al Asociaţiei  Europeană a Drepturilor Omului şi Protecției Sociale – Riccio Daniela

O comunitate puternică este o comunitate solidară. De aceea, asigurarea serviciilor sociale reprezintă o direcție prioritară și distinctă a acțiunii Asociatiei Europeane a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale.  Înainte de a ne gândi la dezvoltarea urbană, trebuie să avem grijă de cei care au nevoie de ajutorul nostru. Locuitorii din Romania. trebuie să știe că fiecare contribuie la asigurarea serviciilor sociale prin taxele și impozitele pe care le plătesc către administrația locală. Vremea în care presedintele asociatiei își asuma în mod imoral aceste servicii a trecut.

Ele au fost depolitizate și orientate către sprijinirea necondiționată a oamenilor.De servicii sociale beneficiază copiii din familii defavorizate, persoanele și familiile cu venituri reduse, bătrânii, precum și alte categorii de persoane.

În cadrul direcției serviciilor sociale, Asociatia Europeana a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale acordă prioritate sprijinirii copiilor din familii defavorizate. Am convingerea că acesta este cel mai bun ajutor pe care îl putem oferi, întrucât copiii sunt viitorul nostru, al comunității.  În acest moment, cele mai eficiente servicii sociale sunt orientate către sprijinirea copiilor din familii defavorizate. În ultimul an și jumătate, sprijinul nostru a fost direct și util, cu rezultate concrete.

Scopul este acela de a rezolva, acolo unde se poate, cazurile sociale sau de-a face în așa fel încât sprijinul nostru să conducă la o îmbunătățire a vieții oamenilor. Alocă un buget separat pentru programe sociale, iar intenția noastră este de a mări, în următorii ani, fondurile sociale și de a diversifica aceste programe.


Misiunea noastra!

Instituția are rolul de a asigura, la nivelul național, aplicarea politicilor şi strategiilor non- guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale şi a sărăciei.

Strategia proprie de asistență socială!

Plan de asistență socială!

Programe de acțiune în domeniu!

Audiențele în cadrul Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protectiei Sociale , se desfășoară săptămânal în ziua de marți, după cum urmează:

ora 11:00 Președinte – Riccio Daniela
ora 12:00 VicePreședinte – Amal Florentina
ora 12:00 Secretar General  – Barbu Antonio Adrian

Audiențele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială AEDOPS, se desfășoară săptămânal în ziua de miercuri, după cum urmează:

ora 11:00 Director Executiv – Mihai Căldăraru
ora 12:00 Director Executiv Adjunct 
Maria Tănase
ora 12:00 Director Executiv Adjunct 
Adriana Marinescu

Pentru înscrierea în audiență, vă rugăm să ne trimiteți e-mail: office.aedops@gmail.com  sau să ne contactați la numărul de Telefon:. 0759.678.701.

În domeniul protecției persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), sprijină aceaste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere şi le asigură servicii adecvate  în vederea refacerii şi dezvoltarii capacităților individuale şi familiale pentru a depăşi situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material şi juridic, în condițiile legii.

De asemenea, asigură măsurile de protecție  necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc.

Telefon de urgență protecție socială

0739.377.777 – TELEFON DE URGENŢĂ PROTECŢIE SOCIALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  – AEDOPS  pune la dispoziţia copiilor şi familiilor din comunitatea la nivel național  un TELEFON DE URGENŢĂ, pe care îl pot accesa în funcţie de nevoile pe care le au, la un moment dat, pentru a semnala o situaţie de abuz, neglijare şi exploatare.

Specialiştii instituţiei noastre gestionează cu profesionalism şi responsabilitate TELEFONUL DE URGENŢĂ primind orice sesizare privind semnalarea cazurilor de urgență în domeniul asistenței sociale, unor cazuri de violență în familie, orice formă de abuz asupra copiilor, exploatarea prin muncă a copiilor, trafic de copii / persoane, copii români migranți victime ale unor forme de violență pe teritoriul altor state, repatrieri.

Voluntarii DGAS – AEDOPS  care gestionează telefonul de urgență efectuează deplasări imediate și evaluări inițiale prin intermediul echipei mobile pentru cazurile semnalate la telefonul de urgență.

Prin acest serviciu, DGAS – AEDOPS  întinde o mână de ajutor copiilor şi familiilor aflate în nevoie, astfel încât beneficiarii acestui serviciu să primească:

 • Informare;
 • Intervenţii în situaţii de urgenţă;
 • Direcţionarea către diverse servicii sociale, instituţii  şi organizaţii în măsură să le ofere o soluţionare în vederea depășirii unei situații de nevoie socială.

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în bază încadrării  acestora în categorii de persoane cu handicap.

Pentru cine?

Asociația Europeană a Drepturilor Omului și Protecției Sociale asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane:

 • Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate;
 • Persoane varstnice;
 • Persoane singure si familii aflate in dificultate;
 • Adulti si  dizabilitati;

Ce servicii oferim?

 • Protectie Persoane Adulte
 • Asistenta si sprijin persoanelor varstnice, singure, aflate in situatii dificile sau cu dizabilitati;
 • Servicii de asistenta medicala, igienizare si servirea mesei pentru batranii singuri;
 • Promovarea si sustinerea respectarii drepturilor omului;
 • Masuri de prevenire si combatere a marginalizarii sociale si discriminarii etnice;
 • Acordarea de ajutoare sociale, speciale si alocatii monoparentale;
 • Servicii de recuperare, tratament, reintegrare sociala a persoanelor cu dizabilitati;
 • Servicii de consiliere sociala, juridica si psihologica.

Intra in contact cu noi!