Mesaj de felicitare a lucrătorului din sfera protecţiei sociale!

Stimaţi colegi,

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale”. Vă aduc sincere felicitări, urări de sănătate, pace şi realizări frumoase în domeniul în care activaţi. Domeniul protecţiei sociale solicită eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru împlinirea acestei nobile şi necesare misiuni.
Această sărbătoare ne oferă posibilitatea de a întoarce filele “unei cărţi” pline de rezultate şi realizări frumoase în domeniul de activitate.
Realizarea cu succes a reformei se datorează implicării active a fiecărui angajat, am lucrat în echipă, dînd dovadă de profesionalism, responsabilitate şi dăruire de sine. Am ştiut a face faţă provocărilor, deoarece scopul comun al activităţii noastre este de a acorda servicii publice calitative şi de a fi mai aproape de cetăţeni. Încrederea populaţiei în domeniul protecţiei sociale, cît şi imaginea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  din cadrul Asociației Europene a Drepturilor. Omului şi Protecției Sociale, ţine inclusiv de eforturile depuse de fiecare din noi şi valorile pe care le întruchipăm în activitatea de zi cu zi, dedicată sporirii nivelului de trai al populaţiei ţării.
Munca Dumneavoastră în domeniul protecţiei sociale cere răbdare, devotament şi profesionalism. Vă exprim întreaga recunoştinţă pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor publice, pentru munca depusă cu dăruire de sine, pentru bunătatea, respectul şi receptivitatea manifestată faţă de cetăţeni.
Cu aceste gînduri Vă urez multă sănătate, multe succese şi mari realizări în tot ceea ce faceţi pentru binele şi prosperarea domeniului. Vă doresc împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale, să aveţi parte de multe bucurii, fericire, linişte în suflet  şi recunoştinţă din partea celor din jur, multă răbdare în realizarea în continuare a activităţii nobile.
Cu mult respect şi consideraţiune,
Mihai Căldăraru
Director Executiv 
Direcția Generală de Asistență Socială AEDOPS

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *