Cine suntem?

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI AEDOPS, este organizație non-profit, aflată în subordinea  Asociatiei Europene a Drepturilor Omului şi Protecției Sociale, înființată  in anul 2013 conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 26/2000, C.I.F: 31694468, înregistrată la Judecătoria Sectorul 3, sub nr. 59/26.04.2013, cu sediul în București str. Popa Tatu nr.78

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI AEDOPS, realizează la nivel național măsurile de asistență socială în domeniul protecției, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Instituția are rolul de a asigura, la nivelul național, aplicarea politicilor şi strategiilor non- guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale şi a sărăciei.

În acest sens, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI AEDOPS,  elaborează strategia proprie de asistență socială, planul de asistență socială şi programe de acțiune în domeniu, în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritoriala.

În domeniul protecției  familiei, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI AEDOPS asigură respectarea drepturilor prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune şi aplică măsurile de protecție specială pentru persoane aflate în dificultate sau cu handicap.

În domeniul protecției persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), sprijină aceaste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere şi le asigură servicii adecvate  în vederea refacerii şi dezvoltarii capacităților individuale şi familiale pentru a depăşi situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material şi juridic, în condițiile legii.

De asemenea, asigură măsurile de protecție  necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc.

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în bază încadrării acestora în categorii de persoane cu handicap.

Pentru cine?

 • DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI AEDOPS  asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane:
 • Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate;
 • Persoane varstnice;
 • Persoane singure si familii aflate in dificultate;
 • Adulti si  dizabilitati.

Ce servicii oferim?

 • Protectie Persoane Adulte
 • Asistenta si sprijin persoanelor varstnice, singure, aflate in situatii dificile sau cu dizabilitati;
 • Servicii de asistenta medicala, igienizare si servirea mesei pentru batranii singuri;
 • Promovarea si sustinerea respectarii drepturilor omului;
 • Masuri de prevenire si combatere a marginalizarii sociale si discriminarii etnice;
 • Acordarea de ajutoare sociale, speciale si alocatii monoparentale;
 • Servicii de recuperare, tratament, reintegrare sociala a persoanelor cu dizabilitati;
 • Servicii de consiliere sociala, juridica si psihologica.