HOTĂRÂRE Nr.1/2021 privind înfiinţarea în cadrul Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale a Direcției Generale de Asistență Socială si Persoane cu Dizabilități

HOTĂRÂRE 

Nr.1/2021 

privind înfiinţarea în cadrul Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale  a Direcției Generale de Asistență Socială si Persoane cu Dizabilități 

Subscrisa Asociația Europeană a Drepturilor Omului și Protecției Sociale cu sediul în str.Bârsei, nr.6,  sector 3, București, având CIF: 31694468, înregistrată la Judecătoria Sectorului 3 sub nr.59/26.04.2013, cu  personalitate juridică care pune în aplicare Protecția socială, personae cu dizabilități, și protecția drepturilor  copilului, prin reprezentantul său legal doamna Riccio Daniela în calitate de Președinte AEDOPS, 

Avand in vederea expunerea de motive a Presedintelui Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si  Protectiei Sociale si a Directiei Juridice din cadrul organizatiei se aproba in conformitate cu prevederile Statutului  si Actului Constitutiv urmatoarele componente: 

Asociația Europeană a Drepturilor Omului și Protecției Sociale înființată conform O.G.nr  26/30.01.2000 cu privire la Asociații și fundații pentru modificarea și compectarea Hotărârii  nr.1/AEDOPS/2019, 

HOTARĂSTE: 

Art.1. înfiinţarea în cadrul Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale a Direcției  Generale de Asistență Socială si Persoane cu Dizabilități. 

Art.2. In urma convocarii AGA din data de 12.01.2021, in unanimitate s-au decis urmatoarele: – Se numeste incepand cu data de 12.01.2021, domnul Mihai Căldăraru, domiciliat in Bucuresti, str.Mihai  Eminescu nr.173, sector 2, posesor CI seria RK nr.065122, CNP: 1860525410019 în funcția de Director  General – Direcția Generală de Asistență Socială si Persoane cu Dizabilități, – AEDOPS ROMÂNIA pe o  perioadă nedeterminată. 

Art.3. Președintele Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale prin intermediul Direcției  Juridice din cadrul organizației noastre va efectua toate demersurile necesare în vederea stabilirii atribuțiilor de  serviciu ale domnului Mihai Căldăraru. 

Art.4. Domnul Mihai Căldăraru își va desfășura activitatea la sediul din str.Barsei nr.6, sector 3, București. Art.5. Atribuțiile Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială si Persoane cu Dizabilități, – AEDOPS ROMÂNIA sunt: 

emite decizii privind contractele de voluntariat 

emite decizii de suspendare a voluntarilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Persoane cu Dizabilități, AEDOPS ROMÂNIA 

semnează documentația cu privire la organizarea de evenimente caritabile pe teritoriul României în ceea  ce privește organizarea de concerte umanitare 

semnează parteneriate și protocoluri cu instituțiile statului, organizații non-profit, federații și fundații semnează documentația privind anchetele sociale realizate de asistenții sociali voluntari din cadrul al  Direcției Generale de Asistență Socială si Persoane cu Dizabilități, prin AEDOPS ROMÂNIA semnează legitiamtiile emise de Direcția Generală de Asistență Socială si Persoane cu Dizabilități prin  AEDOPS ROMÂNIA

stabilește pe baza referatelor întocmite de asistenții sociali sancțiuni disciplinare pentru voluntarii care  nu își îndeplinesc atribuțiile contractuale 

identifica persoanele defavorizate (copii și bătrâni defavorizați din mediul rural de pe teritoriul României)  și întocmește ancheta socială realizată la fața locului și prezintă raport de activitate 

realizează campanii umanitare organizate de Direcția Generală de Asistență Socială si Persoane cu  Dizabilități, prin AEDOPS ROMÂNIA 

recepționează produsele alimentare care urmează a fi distribuite în cadrul campaniilor umanitare  respectiv: 

o Câștiga România , dăruiește bucuria 

o Sărăcia distruge omenia 

o Dăruiește zâmbete copiilor defavorizați și bătrânilor neajutorați 

o Dăruiește un pic de soare, nu totala nepasare 

o Dăriuim si câştigam împreună 

avizează corespondenta primită și expediată 

îndeplinește orice atributrii date în competența de către Președintele Asociației Europene a Drepturilor  Omului și Protecției Sociale 

propune spre aprobarea Consiliului Director al Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției  Sociale organigrama statutului departamentului voluntariat și regulamentul de funcționare al Direcției  Generale de Asistență Socială si Persoane cu Dizabilități, prin AEDOPS ROMÂNIA 

în absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercita de către persoană împuternicită prin  dispoztie de către Directorul General. 

Art.6. Se mandateaza Presedintele Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale prin Directia  Generala de Asistenta Sociala la indeplinirea prevederilor prezentei hotarari. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem spre  aprobare si adoptare această hotărâre în forma prezentată. 

Prezenta hotărâre a fost adoptata si aprobată în conformitate cu prevederile Statului și Actului Constitutiv  al Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale in sedinta ordinara a consiliului AGA din data  de 12.01.2021. 

Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința domnului Mihai Căldăraru, Directiei Juridice si  Secretariatului General al Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale, instituțiilor statului,  organizații non-profit, federații și fundații. 

PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,  

 RICCIO DANIELA MARIN AMAL FLORENTINA 

DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA, 

 MOROSANU VASILE 

Bucuresti 

Data: 12.01.2021

Catre, 

Domnul Mihai Căldăraru 

Bucuresti, str.Mihai Eminescu nr.173, sector 2 

Subscrisa Asociația Europeană a Drepturilor Omului și Protecției Sociale cu sediul în str.Bârsei, nr.6,  sector 3, București, având CIF: 31694468, înregistrată la Judecătoria Sectorului 3 sub nr.59/26.04.2013, cu  personalitate juridică care pune în aplicare Protecția socială, personae cu dizabilități, și protecția drepturilor  copilului, prin reprezentantul său legal doamna Riccio Daniela în calitate de Președinte AEDOPS, 

In urma Hotararii nr.1/2021 va aducem la cunostiinta de numirea dvs incepand cu data de 12.01.2021,  în funcția de Director General – Direcția Generală de Asistență Socială si Persoane cu Dizabilități, – AEDOPS  ROMÂNIA pe o perioadă nedeterminată. 

Va rugam sa va indepliniti atributiile Directorului General din Hotararea nr.1/2021. 

PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,  

 RICCIO DANIELA MARIN AMAL FLORENTINA 

DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA, 

 MOROSANU VASILE 

Bucuresti 

Data: 12.01.2021

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *