Mesajul doamnei Riccio Daniela Director General Direcția Generală de Asistență Socială România

⚖️ Ziua Mondială a Dreptății Sociale, celebrată astăzi, nu face altceva decât să reafirme importanța solidarității, echității și a tratamentului egal oferit cetățenilor, indiferent de gen, sex, rasă, religie sau cultură din care provin.
📌În domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice este imperios necesară iniţierea unei noi legi privind :
✅ protecţia drepturilor persoanelor vârstnice; asigurarea accesului la servicii sociale a persoanelor vârstnice expuse riscului de excluziune socială;
✅ dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu şi a altor servicii alternative;
✅ introducerea unor facilităţi în vederea promovării şi stimulării îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; reglementarea unui sistem naţional în acest domeniu care să fie monitorizat de o autoritate naţională; ✅ dezvoltarea unei reţele naţionale de medici geriatri care să realizeze, alături de asistentul social, evaluarea socio-medicală a persoanelor vârstnice;
✅ îmbunătăţirea cadrului legislativ ce reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor de asistenţă socială în regim rezidenţial;
✅ reglementarea sistemului de evaluare a nevoilor şi a gradului de dependenţă al persoanelor vârstnice;
✅ stimularea organizaţiilor neguvernamentale să înfiinţeze unităţi de asistenţă socială pentru persoane vârstnice, cu fonduri proprii sau în parteneriat public-privat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *